Похвално слово за българката

#Музикално#поетичен #спектакъл по стихове на Ивайло Балабанов

Режисьор: Иванка Шекерова

Художествено осветление: Веселин Георгиев

Участват: Иванка Шекерова Елена Бойназлиева Паолина Димитрова Димитрина Станкова
Детска театрална трупа „Мечтатели“

Един спектакъл, вдъхновен от силата и непреклонния дух на българската жена. Този спектакъл не може да се обясни с думи, той трябва да се почувства. Осмелете се да преживеете съдбовни събития, да загубите всичко свято и после да се възродите заедно със своите предци. Станете част от историята, която ще накара
българската кръв във вените ви да закипи и проговори.

Историята ни връща в 1913 г. , когато подгонени от башибозука над 200 хиляди бежанци прекосяват Арда и границите на българските земи, оставили дом и поминък, за да търсят изход от ужасите на османската империя. Нападнати, горени, мъчени и
клани по пътя, българските тракийски бежанци успяват да достигнат родната 3емя и да сътворят нов живот.

Билети

Търсене

Търсене