Нашенец

#Моноспектакъл на Мариус Куркински
30 години – моноспектакли
13 причини до Нашенец
Всичко започна като си мислех, че съм Дон Жуан (,,Дон Жуан" – 1993). Скоро след това с много трепет изпълних песента на всички песни (,,Песен на песните"- 1993)!

Срещнах тайнствена дама, която ми помогна да стъпя на
голямата сцена и да се запозная с многобройните зрители (,,Дамата с кученцето" – 1996).

И до днес не разбирам, как съм събрал смелостта да пристъпя
към Новия завет (,,Евангелие по Матея" – 1997).

Това ми помогна да намеря човека в себе си (,,Самият човек" – 1999)!

Сънувах, че съм се събудил (,,Сънят" – 2001). Събудих
се и претърпях сътресение (,,Сътресение" – 2006)!

От него научих много, както за моите предци, така и за
съвременната българска публика (,,Български разкази" – 2010).

По-късно проумях, че неусетно съм се превърнал в смешен
човек, който отново сънува (,,Сънят на смешния човек" – 2014).

Окончателно достигнах до истината!

Аз съм просто артист, заключен в театъра след края на
поредното представление и не мога да изляза в реалността (,,Юбилей" – 2015).

Тогава на сцената кацна черното пиле и отново ме понесе на
крилете на театъра (,,Черното пиле" – 2016)!

Играх, играх, играх и стигнах до (,,Мариус 50" – 2019).

Ще потърся причините в ,,Нашенец"!

Билети

Търсене

Търсене