Момче и вятър

Вятърът разпилява брашното на едно момче и то тръгва по света да си го търси. По пътя се сблъсква с човешката алчност и неблагодарност. Но с помощта на подарената му от вятъра вълшебна пръчица успява да си върне откраднатите магически предмети и да прецени кои са приятели и кои – врагове.

Куклен моноспектакъл на Силвия Предова

По #българска #народна #приказка

Постановка Леонард Капон

Сценография и кукли Виржиния Петкова

Билети

Търсене

Търсене