Искам да кажа…

„Искам да кажа…“ е драматично -куклено представление по мотиви от бляскавата комедийна миниатюра на английския драматург Алън Ейкбърн „ Разговор в парка“.
Спектакълът се занимава със стремежа и невъзможността ни да постигнем успех в общуването помежду си. Героите се срещат на една пейка в парка и се опитват да споделят живота си, но за съжаление са смешно-тъжни в този свой опит. А какво би станало, ако човека с когото искаме да говорим откликва на нашите очаквания , а не е затворен единствено в собствените си проблеми. Какво би станало ако чуваме, когато ни говорят, ако ни чуват, когато говорим. Дали няма да станем по-добри и обичащи… В идеалния свят на мечтите ни ние сме свързани със себе си, с другия, с живота.
Спектакълът съчетава бляскавата работа на актьорите в изграждането на характерите,майсторско владеене на импровизирани кукли и пластика, за която се е погрижила Диана Досева.

Жанр:
#драматично-кукленоПредставление

Актьори:
Атанас Димитров, Дияна Георгиева, Валентин Митев, Ивета Маринова, Мартин Пашов.

Автор:
Алън Ейкбърн

Режисьор:
Светослав Добрев

Превод:
Искра Николова.

Билети

Търсене

Търсене