ВСИЧКИТЕ НАШИ ТЕЛА

„Давам
си сметка, вероятно като мнозина преди
мен, че сред личните ми
спомени има
много, родени от книги. Четенето произвежда
спомени.
Отдавна не помня и съм се
отказал да търся кои са прочетени и кои

не. Не намирам никаква разлика,
всичко е преживяно, всичко ме кара
да
настръхна, всичко е оставило белег.
По всичките мои тела…“

Георги
Господинов

Търсене

Търсене