СТУДЕНТСКИ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ

Сцена на края на града

През юни 2022 г. публиката в Хасково приветства първото издание на студентския театрален фестивал „Сцена на края на града“, който се проведе на специално построена за целта открита сцена в парк „Ямача“.

Целта на фестивала е да представи дипломиращите се студенти от актьорски класове пред директори на театри и режисьори, като възможност за професионално развитие. Щастливи сме, че още от първото си издание участие взеха всички висши учебни заведения с актьорски специалности и редица абсолвенти получиха предложения и попълниха трупите на няколко български театри.

 

Традиционните награди за фестивала „Театър, обичам те!“- Голяма награда за поддържаща женска рола и Голяма награда за поддържаща мъжка роля –  станаха ежегодни и за „Сцена на края на града“.

 

Фестивалът има и редица съпътстващи събития, като стрийт пърформънси, вечер с шаржове, среща за кариерно развитие с ученици от града, музикални изпълнения и други.

 

Проект „СЦЕНА НА КРАЯ НА ГРАДА“ е финансиран от ПРОГРАМА РА 14 „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО”, Процедура BGCULTURE-2.001 ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“ на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021.

Проектът се реализира в партньорство с Алианс за регионално сътрудничество и развитие – България и FRUMLITIR EHF – Исландия.

Архив

Търсене

Търсене