ФЕСТИВАЛ

АртКрафт

През 2023 година театърът бе бенефициент по проект АРТКРАФТ, който се финансира по Оперативна програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество

Приоритетнa ос: Подобрен достъп до изкуства и култура.

Партньори: Община Хасково, Сдружение „Алианс за регионално сътрудничество и развитие“ и NORTH Consulting ehf., Iceland .

Проект „АРТКРАФТ“ представлява уникална по рода си колаборация между съорганизатори (публична администрация – община, културен институт – държавен куклено-драматичен театър и неправителствена организация – културен оператор), културно разнообразие на съдържанието с образователна насоченост (театрални и музикални представления и уъркшопове, образователни занаятчийски ателиета, работилници за рисуване и изложби) и интеракция между професионални творци, любители и неангажирани досега публики.

В рамките на проекта се осъществиха редица събития, които се отличаваха от традиционната културна продукция на община Хасково. Те засягаха освен нови интерпретации върху съществуващи културни продукти, нови публики, нови партньорства, нови форми и жанрове, нови пространства и нови социални ефекти, нови канали за информация, нови модели на потребление, така и нови синтези между различните форми на изкуствата и между изкуствата и другите обществени сфери. „АРТКРАФТ“ създаде възможности за включване на повече млади хора в културния живот като използва потенциала, който изкуството и културата предлагат.

Инвестицията в осигуряване на обществена достъпност до културно съдържание, респективно образование е ключова предпоставка за изграждане на европейска идентичност в рамките на общността, но съхранявайки различните културни традиции на голямото европейско семейство.

Проектът съдейства за постигане на целите на ФМ на ЕИП 2014-2021 за изграждане на широко сътрудничество между организации от страните донори и България, чрез които да се намалят икономическите и социални различия в Европа. Приемайки културата като двигател за местно и регионално развитие, организации от България и Исландия се обединиха за развитието на мултикултурен диалог.

Архив

Търсене

Търсене